Türk Dili 6 Y.

 

 
 
         A. BASİT ÇEKİM
 
                                      HABER KİPLERİ
 
         Görülen geçmiş zaman                        Öğrenilen geçmiş zaman
 
         Gel-di-m                                            gel-miş-im
         Gel-di-n                                             gel-miş-sin
         Gel-di                                                gel-miş
         Gel-dik                                              gel-miş-iz
         Gel-di-niz                                           gel-miş-siniz
         Gel-di-ler                                           gel-miş-ler
 
         Geniş zaman                                      Şimdiki zaman
 
         Gel-ir-im                                            sev-iyor-um
         Gel-ir-sin                                           sev-iyor-sun
         Gel-ir                                                 sev-iyor
         Gel-ir-iz                                             sev-iyor-uz
         Gel-ir-siniz                                         sev-iyor-sunuz
         Gel-ir-ler                                            sev-iyor-lar
 
         Gelecek zaman                                   
 
         Bil-ecek-im                                         bil-ecek-iz
         Bil-ecek-sin                                        bil-ecek-siniz
         Bil-ecek                                              bil-ecek-ler
 
                                      DİLEK KİPLERİ
 
         Temenni-Şart                                      İstek
 
         Yaz-sa-m                                           koş-a-yım
         Yazs-a-n                                            koş-a-sın
         Yaz-sa                                               koş-a
         Yaz-sa-k                                            koş-a-lım
         Yaz-sa-nız                                          koş-a-sınız
         Yaz-sa-lar                                          koş-al-ar
 
         Gereklilik                                           Emir
 
         Bul-malı-yım                                      -
         Bul-malı-sın                                        koş
         Bul-malı                                             koş-sun
         Bul-malı-yız                                        -
         Bul-malı-sınız                                     koş-un/koş-unuz
         Bul-malı-lar                                        koş-sunlar
 
         B. BİRLEŞİK ÇEKİM
 
                                      HİKÂYE
 
         Görülen geçmiş zamanın hikayesi         Öğrenilen geçmiş zaman hikayesi
 
         Sor-du-y-du-m                                   bil-miş-ti-m
         Sor-du-y-du-n                                    bil-miş-ti-n
         Sor-du-y-du                                       bil-miş-ti
         Sor-du-y-du-k                                    bil-miş-ti-k
         Sor-du-y-du-nuz                                 bil-miş-ti-niz
         Sor-du-y-du-lar                                  bil-miş-ti-ler
 
         Geniş zamanın hikayesi                        şimdiki zamanın hikayesi
 
         Tut-ar-dı-m                                        giy-iyor-du-m
         Tut-ar-dı-n                                         giy-iyor-du-n
         Tut-ar-dı                                            giy-iyor-du
         Tut-ar-dı-k                                         giy-iyor-du-k
         Tut-ar-dı-nız                                       giy-iyor-du-nuz
         Tut-ar-dı-lar                                       giy-iyor-du-lar
 
         Gelecek zamanın hikayesi                     İsteğin hikayesi
 
         Ağla-y-acak-tı-m                                 geç-e-y-di-m
         Ağla-y-acak-tı-n                                  geç-e-y-di-n
         Ağla-y-acak-tı                                              geç-e-y-di
         Ağla-y-acak-tı-k                                  geç-e-y-di-k
         Ağla-y-acak-tı-nız                                geç-e-y-di-niz
         Ağla-y-acak-tı-lar                                geç-e-y-di-ler
 
         Temenni şartın hikayesi                       gerekliliğin hikayesi
 
         Dur-sa-y-dı-m                                    otur-malı-y-dı-m
         Dur-sa-y-dı-n                                     otur-malı-y-dı-n
         Dur-sa-y-dı                                        otur-malı-y-dı
         Dur-sa-y-dı-k                                      otur-malı-y-dı-k
         Dur-sa-y-dı-nız                                   otur-malı-y-dı-nız
         Dur-sa-y-dı-lar                                    otur-malı-y-dı-lar
 
                                      RİVAYET
 
         Görülen geçmiş zaman rivayeti
         (yoktur)
 
         Öğrenilen geçmiş zaman rivayeti          Geniş zaman rivayeti
 
         Sat-mış-mış-ım                                   yürü-r-müş-üm
         Sat-mış-mış-sın                                  yürü-r-müş-sün
         Sat-mış-mış                                        yürü-r-müş
         Sat-mış-mış-ız                                    yürü-r-müş-üz
         Sat-mış-mış-sınız                                yürü-r-müş-sünüz
         Sat-mış-mış-lar                                   yürü-r-müş-ler
 
         Şimdiki zaman rivayeti                         gelecek zaman rivayeti
 
         Gör-üyor-muş-um                               kır-acak-mış-ım
         Gör-üyor-muş-sun                              kır-acak-mış-sın
         Gör-üyor-muş                                    kır-acak-mış
         Gör-üyor-muş-uz                                kır-acak-mış-ız
         Gör-üyor-muş-sunuz                           kır-acak-mış-sınız
         Gör-üyor-muş-lar                                kır-acak-mış-lar
 
         Temenni şartın rivayeti                        isteğin rivayeti
 
         Dur-sa-y-mış-ım                                 sal-a-y-mış-ım
         Dur-sa-y-mış-sın                                 sal-a-y-mış-sın
         Dur-sa-y-mış                                      sal-a-y-mış
         Dur-sa-y-mış-ız                                   sal-a-y-mış-ız
         Dur-sa-y-mış-sınız                               sal-a-y-mış-sınız
         Dur-sa-y-mış-lar                                 sal-a-y-mış-lar
 
         Gerekliliği rivayeti                               Emrin rivayeti
        
         Coş-malı-y-mış-ım                              (yoktur)
         Coş-malı-y-mış-sın
         Coş-malı-y-mış
         Coş-malı-y-mış-ız
         Coş-malı-y-mış-sınız
         Coş-malı-y-mış-lar
 
         ŞART
 
         Görülen geçmin zaman şartı                         
 
         Gel-di-y-se-m                                     gel-di-y-se-k
         Gel-di-y-se-n                                      gel-di-y-se-niz
         Gel-di-y-se                                         gel-di-y-se-ler
        
         Öğrenilen geçmiş zaman şartı               Geniş zaman şartı
 
         Korkmuşsam                                      düşersem
         Korkmuşsan                                       düşersen
         Korkmuşsa                                         düşerse
         Korkmuşsak                                       düşersek
         Korkmuşsanız                                     düşerseniz
         Korkmuşsalar                                      düşerseler
 
         Şimdiki zaman şartı                             gelecek zaman şartı
        
         Küs-üyor-sa-m                                    geleceksem
         Küs-üyor-sa-n                                     geleceksen
         Küs-üyor-sa                                        gelecekse
         Küs-üyor-sa-k                                     geleceksek
         Küs-üyor-sa-nız                                   gelecekseniz
         Küs-üyor-sa-lar                                   gelecekseler
 
         Temenni şartın şartı                             isteğin şartı
 
         Yoktur                                                   yoktur
 
         Gerekliliğin şartı                                  emrin şartı
 
         Sev-meli-y-se-m                                 yoktur
         Sev-meli-y-se-n
         Sev-meli-y-se
         Sev-meli-y-se-k
         Sev-meli-y-se-niz
         Sev-meli-y-se-ler
Ziyaretçi Sayacı
 
Reklam
 
Arama
 
Gündemdekiler
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=